Rodinné a šamanské konstelace

Srdečně vás zvu na rodinné či šamanské konstelace pod mým vedením, stejně jako na kurzy astrologie hrou, anebo na šamanský seminář.

Termíny, cenu, místo konání a přihlášku najdete v tabulce na mých stránkách kraniosakrální terapie, kde se můžete přihlásit. Pokud není vypsán žádný termín a seženete si skupinu zájemců, pak vám udělám seminář či kurz po vzájemné dohodě.

Co jsou rodinné a šamanské konstelace

Řada lidí si pod výrazem „konstelace“ asi představí hvězné seskupení – horoskop.

Mnozí však už ví, že konstelace, čili rodinné konstelace nebo také systemické konstelace, šamanské konstelace, jsou zajímavým a velmi účinným terapeutickým přístupem. Sejde se skupina lidí, z nichž někteří si přejí rozklíčovat a vyřešit nějaké vztahové problémy. Nejedná se jen o mezilidské vztahy, ale také o vztah člověka k sobě samotnému, anebo vztah člověka k nějaké situaci, která se netýká konkrétní osoby.

Účastníci konstelací dostanou role zúčastněných zde však nepřítomných osob či aspektů, které se týkají problematické situace, kterou chce jeden z nich vyřešit. Tyto role jim určí na základě intuice a podobnosti ten, koho se situace týká.

Je to skoro jako hra na pravdu

Je zajímavé, jak se ukáže pravda a díky nestrannosti „herců i diváků“ se situace může krásně rozklíčovat a dokonce se mohou i na energetické úrovni vyřešit vztahy, strachy apod. a ty se přenesou do skutečného života dotyčného - tedy vyřeší se i ve skutečnosti. Minimálně onen člověk bude znát pravdu a bude vědět, jak se nadále ve své skutečné situaci má chovat, aby se mu žilo lépe.

Je také zajímavé, jak se skutečně energeticky přenese energie dotyčných nepřítomných osob na herce, že jsou, až na vzhled, svým chováním navlas stejní či podobní, jako osoby, které zastupují, a to aniž by je znali. Důležité je právě, aby se neznali. Kdo to nezkusil, může mít pochyby, proto doporučuji tuto metodu vyzkoušet. Minimálně je to zábavné, rozhodně však velmi užitečné. Ve vyšším měřítku na konstelacích mohou probíhat i dramatické situace, které „vedoucí konstelací“ musí umět „odřídit“, a proto je na zvážení zájemců takového semináře, zda jsou v takové psychické kondici, aby pro ně konstelace nebyly příliš emocionálně zatěžující.

Vedoucí konstelací koriguje situace tak, aby se dospělo k žádoucímu řešení a aby se zabránilo extrémním situacím, které by mohly někoho ohrozit. I přesto zde každý zodpovídá sám za sebe – jsme dospělí.

Co tím získáte

Z konstelací vyplyne řada důležitých faktorů a poučení, a i herci a diváci si vždy něco odnesou, protože řada z přítomných se může v některé roli vidět ve skutečnosti a najít si své řešení, ačkoli nejsou tím hlavním člověkem, pro něhož se konstelace stavěly. Ten bývá zpravidla velkou část „představení“ divákem.

V některých případech je potřeba konstelaci na stejné téma opakovat po nějaké době, aby se situace skutečně rozklíčovala.

Pokud se do konstelací vkládají i role planet a jiných zvláštností a také abstraktních aspektů a vlastností, nazývají se někdy konstelace „šamanskými konstelacemi“ anebo „astro-konstelacemi“.