Astroporadna

Konzultaci svého horoskopu si můžete u mě dohodnout jak osobní, tak po skype a po telefonu (602 748 729). Poradenství vycházející z vašeho horoskopu stojí 1000 Kč za 60 minut. V případě poradenství po skype nebo po telefonu se hradí předem po domluvení termínu. Předem také potřebuji znát vaše datum narození, místo a čas. Čas lze dohledat na matrice nebo v porodnici, kde jste se narodili.

Tématikou astrologie a poradenství se zabývám více než 20 let a mám obrovské množství zkušeností. Nevidím astrologii a horoskop jako něco, čím máme jasně nalinkovaný neměnný osud, ale jako mapu, v níž se můžeme zorientovat a vybrat si jednu z cest, která je tam vyznačená a nám se líbí. A také, kam nás naše cesty mohou dovést a jaká úskalí či radosti na nich můžeme očekávat a jak se k nim postavit.

Skrze astro-konstelace, které provádím i mezi čtyřma očima na osobním sezení, si navíc můžete odblokovat nezdravá vztahová schémata, a to zábavným, bezpečným a neškodným způsobem. To je vlastně konstruktivní astropsychologie, u níž vidíte výsledky a která skutečně může pomoci.

Astrologii si také můžete sami vyzkoušet na mém kurzu astrologie, který je sebezkušenostní a jde o astrokurz hrou. Hovořím o něm níže na této stránce.

V červenci vás rozsápe medvěd

Nevnímám horoskop jako pevně daný a neměnný model našeho osudu, ale jako mapu pro naši orientaci, díky níž můžeme vidět, kde se nacházíme, zvolit jednu z cest, které se nám skrze horoskop ukážou, překonat naše slabiny a naučit se využívat naše talenty a silné stránky.

Zabývám se konstruktivní astrologií, což znamená, že se snažím rozklíčovat a najít skutečné řešení. Nezabývám se sáhodlouhými analýzami bez výsledku ani velkým množstvím aspektů a ani předpověďmi typu: „v červenci vás rozsápe medvěd.“ Myslíte si, že si dělám legraci, ale přesně tuto formulaci jsem našla v jedné učebnici astrologie a toto postavení planet měla moje kamarádka asi rok nato. Samozřejmě ji žádný medvěd nepřepadl, ale tendence jejího horoskopu na tu dobu byly jen trochu problematické. Neutrpěla ani úraz ani ji nepřepadlo žádné zvíře a žije doteď docela spokojeným životem.

Kurz Astrologie hrou

Astrologii si také můžete sami vyzkoušet na mém kurzu astrologie, který je sebezkušenostní a jde o astrokurz hrou. Nejedná se totiž o biflování spousty suché teorie, ale hrajeme si – sebezkušeností v rolích planet a konstelacích si zažijeme sílu a energii jednotlivých planet a aspektů a učivo si lépe zapamatujeme i díky archetypům. Kurz není příliš obsáhlý, ale o to je zábavnější.

Kurz astrologie si u mě můžete objednat jak individuálně (formou konzultací) anebo pro svoji skupinku. Cena i program výuky je dohodou.

Co se na kurzu naučíte

V teoretické části kurzu si vyprávíme o působení planet ve znameních a domech a o působení v jejich vzájemné interakci. Přitom si planety připodobňujeme pro lepší zapamatování k určitým archetypům a příběhům. Tím si lépe zapamatujete potřebné a naučíte se v horoskopu lépe číst a orientovat.

V pokročilejší fázi kurzu si utvoříme i tranzitní horoskop, který ukazuje vývoj naší situace do budoucna. Je v něm vidět současná i budoucí tendence, tedy co nás v následujícím období rámcově čeká a také jak ji můžeme pozitivně ovlivnit.

Součástí kurzu astrologie jsou astro-konstelace, kdy se, jak už jsem psala, stavíme do role planet v různých znameních a domech horoskopu a utváříme různé konstelace a tak si „hrajeme“. Tímto osobním prožitkem lépe vstřebáme učivo a navíc je to zábavnější než do sebe soukat jen teorii.

Vedle výuky astrologie a astroporadenství vedu také Kurzy kraniosakrální terapie, šamanské semináře, rodinné konstelace a přijímám klienty na ošetření energiemi.